Privacy & Cookies

…, met maatschappelijke zetel gelegen te … verbindt er zich toe de Europese privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)¹ tot bescherming van persoonsgegevens te respecteren en zorgvuldig na te leven. Deze regelgeving geldt vanaf 25 mei 2018. Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze wetgeving.

UW TOESTEMMING

… verwerkt enkel persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien deze voor de uitvoering van een overeenkomst verstrekt werden. Daardoor geeft u … uitdrukkelijk de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor de beoogde doeleinden. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in beveiligde omgeving en systemen. Deze zijn niet toegankelijk voor het publiek. Al onze werknemers krijgen tevens duidelijke richtlijnen en worden gesensibiliseerd en bewust gemaakt aangaande de omgang en verwerking van uw persoonlijke gegevens.

GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

… garandeert dat :

 • uw persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt om de door u gevraagde opdracht uit te kunnen uitvoeren of om aan de wettelijke dienstverlening te voldoen ;
 • uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt in een land behorende tot de Europese unie;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de beoogde doelstelling ;
 • uw persoonsgegevens enkel bewaard blijven gedurende de periode van de dienstverlening, tenzij een langere wettelijke bewaartermijn verplicht is ;
 • uw persoonsgegevens enkel kunnen worden doorgegeven aan andere organisaties, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, of op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke instanties of politiediensten ;
 • In geen enkel ander geval uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, noch worden zij aangewend voor direct-marketingdoeleinden ;

Uw rechten als betrokkene

 • U heeft steeds het (wettelijk) recht om uw persoonsgegevens in te kijken.
 • U heeft steeds het (wettelijk) recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen of te verbeteren. Indien … geen wettelijke redenen meer heeft aangaande de verdere verwerking van uw gegevens, of indien uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de beoogde dienstverlening, dan heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

VRAGEN OMTRENT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoeken omtrent de gegevens die we voor u verwerken kan u richten aan de zaakvoerder. Dit kan per post gericht aan …, …, of via het versturen van een e-mail aan …. Wij verbinden er ons toe om uw vraag of verzoek te beantwoorden binnen de 20 werkdagen.

Indien u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, dan kan u ook steeds contact opnemen met de CBPL (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) ook de Privacycommissie genoemd, via het e-mail adres commission@privacycommission.be.

¹ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens.

Bastiaan Baeten
Arts
In 2023 studeerde ik af na enkele jaren opleiding in Merchtem en Aalst, en een ziekenhuisstage op de dienst geriatrie in AZ Jan-Portaels in Vilvoorde.
Ik leerde de groepspraktijk verschillende jaren geleden kennen als stagiair en keer nu met veel goesting terug als huisarts.
Met een bijzondere interesse voor mentale gezondheid, hoop ik mijn patiënten met al hun medische problemen te kunnen helpen.
Linda Vandewijer
Secretariaat
Sinds 16/8/2023 werk ik halftijds op het secretariaat. Na een jarenlange carrière in de hotelsector heb ik gekozen voor een job dichter bij huis.
Linda Vandewijer
Secretariaat
Sinds 16/8/2023 werk ik halftijds op het secretariaat. Na een jarenlange carrière in de hotelsector heb ik gekozen voor een job dichter bij huis.
Ria Vanderstraeten - Diëtiste Groepspraktijk Opstal
Ria Vanderstraeten
Diëtiste

Ria Vanderstraeten (sport- en oncodiëtiste) helpt uw gezondheids- en sportieve doelen te realiseren met behulp van de juiste voeding.

Wat?

 • Praktisch haalbare en smakelijke adviezen die afgestemd zijn op uw noden.
 • Ondersteuning om vol te houden en uw doelstelling te bereiken.

Wanneer?

 • Wedstrijdvoorbereiding en herstelvoeding
 • Malnutritie en smaaksturing
 • Vegetarisme en veganisme
 • Post COVID zorg
 • Maag-darmklachten
 • RIZIV terugbetaling: type 2 diabetes, nierlijden, kinderen met overgewicht, chronische COVID-klachten

Afspraak? 0474/46.26.85

Veerle Van Eycken - Secretariaat Groepspraktijk Opstal
Veerle Van Eycken
Secretariaat

Studeerde boekhouding, maar besloot na 34 jaar een carrièreswitch te maken en werkt sedert 2017 als secretariaatsmedewerker in de Groepspraktijk.

Mijn  missie:
Mensen helpen met de glimlach en zo de wereld een stukje aangenamer maken voor iedereen!

Lara Wijns - Fasciatherapeut Groepspraktijk Opstal
Lara Wijns
Fasciatherapeut

Na 15 jaar als huisarts te hebben gewerkt, leg ik me nu voltijds toe op de fasciatherapie (methode Danis Bois): een erg vernieuwende en boeiende manier van behandelen via beweging. De interactie tussen fysiek en psychisch functioneren staat hierbij centraal. Mensen kunnen bij mij terecht voor hulp bij allerlei klachten, zoals acute en chronische pijnklachten, spanningsklachten, aspecifieke klachten, … 

Ik school me continu bij en ben lid van de beroepsvereniging FF.

Voor meer info over het ‘hoe en waarom’ van de fasciatherapie: zie www.fasciatherapeuten.be .

Een sessie duurt een uur, waarbij je best gemakkelijke kledij voorziet. 

Je kan me bereiken voor een afspraak op 0477 087 184.

Inez Van der Straeten
HAIO
Marie Du Bois - Arts Groepspraktijk Opstal
Marie Du Bois
Arts

Na mijn studies werkte ik twee jaar als huisarts in opleiding in “De Flint” in Leuven, een groepspraktijk gekend voor haar zwangerschapsbegeleidingen en het opvolgen van (jonge) baby’s.

Vervolgens volgde ik de bijkomende opleiding Tropische Geneeskunde en werkte ik gedurende een tweetal jaren in projecten van Artsen zonder Grenzen in Kenia, Burundi, Congo en Haïti. Sinds 2008 ben ik als huisarts verbonden aan Groepspraktijk Opstal.  

De verschillende aspecten van de huisartsengeneeskunde en de verhalen van patiënten blijven me boeien. Sinds enkele jaren begeleid ik met veel plezier als praktijkopleider de jonge artsen die bij ons hun eerste stappen in dit mooie beroep zetten.

Jirka Van Damme - Arts Groepspraktijk Opstal
Jirka Van Damme
Arts

In 2012 startte ik mijn opleiding hier in de groepspraktijk.  Een collegiale werksfeer en aangenaam patiëntenbestand zorgde ervoor dat ik hier ook bleef als vaste huisarts. Ik vind het belangrijk om een professionele band op te bouwen met patiënten van alle leeftijden, met bijzondere interesse voor kinderen en zwangere vrouwen. Daarnaast ben ik ook praktijkopleider en begeleid ik huisartsen in opleiding.  Ik woon met mijn man en 2 zoontjes in Lebbeke.

Martine De Brandt - HAIO Groepspraktijk Opstal
Martine De Brandt
HAIO

Na 12 jaar gewerkt te hebben in de farmaceutische industrie besloot ik in 2017 toch om terug te gaan naar de schoolbanken en geneeskunde te gaan studeren. Het was altijd al mijn droom om huisarts te worden en na mijn afstuderen als algemeen arts in 2022 ben ik dan ook vol enthousiasme aan mijn opleiding huisarts begonnen hier in de groepspraktijk Opstal.

Roland Du Bois - Arts Groepspraktijk Opstal
Roland Du Bois
Arts

Afgestudeerd in 1976 was het al van bij aanvang mijn intentie om te werken in een groepspraktijk. Samen met mijn vrouw Rita (secretariaat) en collega Lena De Bruyne werden we een hecht team en al jarenlang een opleidingspraktijk voor huisartsen. Ik zie de mensen graag en vanuit deze grondhouding ben ik huisarts geworden. Ik ben blij voor de formidabele samenwerking met mijn jongere collegae. Mijn speciale dank gaat uit naar Rita en Lena die in 2023 op pensioen gaan.